Intake Aangifte Erfbelasting
9.3

Intake Aangifte erfbelasting

Je maakt hier een opdracht voor de aangifte erfbelasting. Wij zorgen voor een juiste aangifte waarbij je zo min mogelijk erfbelasting hoeft te betalen. Voor belangrijke basisgegevens zijn we van jou afhankelijk. De waardering en wijze waarop we die opnemen in de aangifte is onze deskundigheid.

Om te beginnen heb je de gegevens van de overledene nodig, die kun je vinden in de overlijdensakte. 

Je moet alle gegevens invullen van de erfgenamen. 

Onze lage tarieven zijn alleen van toepassing voor standaardsituaties. Vul de vragen in en maak je akte.

Had de overledene een eigen bedrijf (BV)?

Als de overledene een eigen bedrijf (in de vorm van een BV) had is er extra werk nodig voor de aangifte erfbelasting. Denk aan de waardering van de aandelen, of mogelijk bedrijfsopvolging. Hiervoor moet je een offerte opvragen.

Had de overledene onroerend goed in het buitenland?

Als er onroerend goed is in het buitenland is er meer werk nodig voor de aangifte erfbelasting. Zo moet er een waardering komen en moet beoordeeld worden welk belastingregime van toepassing is. Hiervoor moet je een offerte aanvragen.

Verhuurde de overledene een of meer woningen in Box 3?

Als de overledene een of meer woningen verhuurde in Box 3 dan heeft dit gevolgen voor de aangifte erfbelasting. Verhuurde woningen moeten anders gewaardeerd voor de erfbelasting. Mogelijk is hier overleg nodig om een optimaal resultaat te bereiken. Hiervoor moet je een offerte aanvragen.

Had de overledene een testament met financieel fiscale keuzes?

Als de overledene een testament had opgesteld met financieel fiscale keuzes heeft dit gevolgen voor de aangifte erfbelasting. De in het testament geboden keuzes moeten nu beoordeeld worden. Is het nuttig en verstandig om de geboden keuzes te gebruiken? Je kunt hiervoor een offerte opvagen.

Uit de intake is gebleken deze aanvraag niet mogelijk is tegen Vaarweltarief. Je kunt vrijblijvend een offerte ontvangen.

offerte aanvragen
Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.
Het is niet mogelijk om een offerte aan te vragen.