Intake Verklaring van Erfrecht
9.3

Intake Verklaring van Erfrecht Familie

Hier vraag je een verklaring van erfrecht aan voor verdere familie. De overledene was:

  • jouw kind;
  • jouw broer of zus;
  • jouw ooms of tante;
  • verdere familie.

Er is dus geen testament opgesteld. Er zijn nu wat meer vragen nodig. Is de overledene jouw partner of één van jouw ouder(s) of was er een testament? Ga dan naar onze andere intake om de vragen te beantwoorden.

Je moet alle gegevens invullen van de erfgenamen. Ook van eventuele erfgenamen die al overleden zijn, daarvan geef je dan weer de erfgenamen op. Dus bijvoorbeeld als er een broer overleden is, dan geef je eventuele kinderen van die broer door. In deze bijzondere situaties nemen wij dan contact met je op om te bespreken welke informatie we aanvullend nodig hebben.

Onze lage tarieven zijn alleen van toepassing voor standaardsituaties. Vul de vragen in en maak je akte.

Was de overledene op het moment van overlijden getrouwd?

Als de overledene op het moment van overlijden getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, dan is wettelijk die partner erfgenaam. Alleen die kan een Verklaring van Erfrecht aanvragen via de intake Verklaring van Erfrecht.

Was de overledene wat verdere familie van je? (zie uitleg hierboven)

Als je niet de broer, zus of als de overledene niet jouw kind was, kun je niet verder met een online aanvraag. 

Had de overledene een testament?

Als de overledene een testament heeft dan zijn de erfgenamen daarin benoemd. De erfgenamen kunnen een Verklaring van Erfrecht aanvragen via de intake Verklaring van Erfrecht. Ben je de executeur? Dan kan je een Verklaring van Executele aanvragen.

Gaan alle erfgenamen de erfenis zuiver of beneficiair aanvaarden?

Ga je verwerpen? Dan moet je dat zelf regelen bij de rechtbank. Jouw kinderen worden dan erfgenaam.

Stond de overledene en diens ouders in Nederland ingeschreven?

Als de overledene of één van de ouders van de overledene niet in het Nederlandse BRP staat ingeschreven zijn extra onderzoeken noodzakelijk. Deze onderzoeken moeten in registers plaatsvinden waar een Nederlandse notaris geen online toegang tot heeft. Er is dus een offerte noodzakelijk.

Staat 1 van de erfgenamen onder bewind?

Als een erfgenaam onder bewind staat kan deze de erfenis niet zelf aanvaarden. Wij kunnen de verklaring van erfrecht alleen opstellen als de bewindvoerder, namens de erfgenaam, de erfenis beneficiair aanvaardt. Dit moet via de rechtbank. Nadat de stukken van de rechtbank binnen zijn (‘akte nalatenschap’), kunnen wij de verklaring van erfrecht opstellen. Je kunt dan ‘nee’ invullen en verder met de aanvraag.

Zijn alle erfgenamen 18 jaar of ouder?

Als je niet meerderjarig bent, kun je geen erfenis aanvaarden. Namens de minderjarige moet een wettelijke vertegenwoordiger de erfenis beneficiair aanvaarden. Zijn de minderjarige kinderen de kinderen van de overledene? In dat geval kunnen wij de Verklaring wel opstellen. 

Uit de intake is gebleken deze aanvraag niet mogelijk is tegen Vaarweltarief. Je kunt vrijblijvend een offerte ontvangen.

offerte aanvragen
Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.
Het is niet mogelijk om een offerte aan te vragen.